A Szakképzési HÍD program lehetőséget nyújt az általános iskolából – alapfokú végzettség nélkül – érkező tanulók számára az oktatási rendszerben való integrálódásra, továbbá esélyt teremt arra, hogy elfogadóbb környezetben pozitív pedagógiai és pszichológiai támogatottság mellett sikerélményhez jussanak.

Általánosságban elmondható, hogy a pedagógus társadalom nem ismeri ezt a képzést, illetve ha igen, akkor ellenérzések, negatív feltételezések kapcsolódnak mind a gyerekekhez, mind az effajta felzárkóztató programhoz. Minden pedagógus nehézségekkel küzd, hiszen egy állandóan változó társadalmi közeg vesz körül bennünket, ahol kevés az állandóság, akár a családok, munkahelyek, de még az értékek mentén is. A gyerekek révén az iskolában is jelentkeznek ezek a jelenségek, a pedagógusnak kezelnie és választ kell adnia sok-sok nehéz kérdésre, miértre, társadalmi, családi történetek lecsapódására.

Rendezvényeinkre várjuk munkatársainkat, továbbá azokat az ágazati és ágazatközi szereplőket, akik a hozzánk járó tanulóinkkal valamely szintéren találkozhattak, találkozhatnak, hogy többféle nézőpontból közelítsünk a gyerekekhez. A programmal lehetőséget teremtünk arra, hogy minél több – iskolánk pedagógusai, a Centrum pedagógusai, egyéb/más fenntartású intézmények pedagógusai, szakszolgálat, egészségügy, gyermekjólét, gyámhivatal, igazságügyi hivatal, bűnmegelőzés munkatársai, családok képviselői – résztvevő üljön le egymás mellé a témához szorosan kapcsolódó előadások meghallgatása és megvitatása kapcsán.

Helyszín: a HÍD Szabad Iskola/Platter J. u. 4. (illetve érdeklődés függvényében iskolánk Díszterme.)

1. Szociopoly – érzékenyítő társasjáték

2019. január 23. 11.30 – 14.30
Helyszín: Híd SZI
Szociopoly – interaktív társasjáték
a Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Bass László ELTE egyetemi tanár vezetésével.

2. Problémás gyerekek – Problémás helyzetek (mi van a probléma előtt/mögött – elmélet)

2019. február 6. 13.00 – 16.00
Helyszín: Híd SZI/Díszterem
– Család és Iskola mint mentális szintér – Fodor Gábor
a ceglédi Tankerület igazgatója,
középiskolai tanár, mentálhigiénés szakember
– Agresszív gyerekek? – dr Hirsch Anikó
a Bethesda Gyermekkórház Pszichoszomatikus osztály
részlegvezető főorvosa, gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter

3. Gásp’Art Improvizációs Színház előadása

2019. február 15. 10.00 diákok részére,
15.00 felnőttek részére
Helyszín: Díszterem

4. Hogyan segítsünk – gyakorlati megközelítés

2019. március 6. 9.00 – 11.00
– Szövegértés Tanodamódra – Márton Gábor
néprajz-történelem szakos bölcsész,
szociális munkás, korábban a Motiváció Oktatási Egyesület
tanodájában dolgozott szövegértésfejlesztő programban,
illetve az egyik tanodát vezette, jelenleg az OH munkatársa.
– Pályaorientációs reziliencia – Szécsi Tibor szociálpedagógus,
pályaorientáció tanácsadó tanár, mentálhigiénés szakember,
pszichodráma vezető