A felvételi írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23.

A vizsgázó diákok lehetőleg 9.30-ra jelenjenek meg iskolánkban, hozzanak magukkal személyi igazolványt (vagy diákigazolványt), tollat, ceruzát, vonalzót, körzőt és számológépet (ha a használata

engedélyezett számukra)! Ha valaki nem tud az adott időpontban megjelenni, és hiányzását igazolja a pótfelvételi megírására január 28-án 14 órától van lehetősége.

MEGTEKINTÉS:

A január 23-án, 28-án megírt dolgozatok betekintése: 2021. január 29.(péntek) 8.00-16.00-ig

A betekintés rendjét a járványügyi helyzetnek megfelelően, névsor szerint, betűrendben szervezzük, az alábbi tantermekben:

A-F: A101/ G-K: A103/ L-NY: A 104/ O-TY: A106 / U-ZS: A114

A rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel második pótnapot is biztosítunk, 2021. február 5-én.

Ezen a napon kérelemre csak azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek vagy igazoltan hatósági állami karanténba kerültek, továbbá egyéb, rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésnek mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.

A február 5-i pótnapra való részvételt annál a középfokú intézménynél kell kérelmezni, ahová a felvételiző a jelentkezését eredetileg beadta 2021. január 29-én, 16 h-ig !

A február 5-én megírt dolgozatok megtekintését a vizsgaszervező intézmény 2020. február 9-én 8.00-16.00-ig biztosítja.

ÉSZREVÉTELEZÉS:

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő munkanap végéig- 16.00 óráig– adhat le az iskolában.

AZ ÉRTÉKELŐLAPOK ÁTVÉTELE:

Az eredményeket tartalmazó értékelőlapok 2021. február 8-án 7.30-15.30-ig, a február 5-i pótnap esetében február 15-én 7.30-13.30-ig vehetők át tanuló-nyilvántartóban (földszint 21.)

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2021. január 24-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel hozzátartozók, kísérők nem tartózkodhatnak az épületben egyetlen felvételi napon sem!   

Felvételi tájékoztató letölthető változat