Az iskola 1883. október 24-én kezdte meg működését. 1905-ben az iskola megkapta a régi törvényszék épületét és itt tíz tantermet alakítottak ki. 1913-ra megértek a feltételek ahhoz, hogy az iskolát “szakirányúvá” nyilvánítsák. A szépen induló fejlődést az első világháború megzavarta. Az iskola épületéből hadi kórház lett. A tanítás öt helyen keservesen folytatódott. 1919. április 10-től a tanoncokat rendszeresen berendelték az Iparosotthonba, ahol világnézeti előadásokat tartottak számukra. 1924-ig csak fiúk jártak az iskolába, ettől az évtől már a lányok is tanulhattak szakmát.

Roppant nehéz idő következett az iskola életében: a második világháború. A tanítás csak 1945 tavaszán kezdődött újra. Új szellem költözött az iskolába, a bizakodás és tenniakarás szelleme. Dinamikus fejlődés kezdődött 1950-től. A személyi kultusz hatása az iskolára is rányomta a bélyegét. Az iskola, 1954-ben elnéptelenedett. 1958-ban, a 75. éves jubileumi ünnepség alkalmából a Munkaügyi Minisztérium a kecskeméti csizmadia fiának, Gáspár András 48-as honvédtáboroknak nevét adományozta az iskolának. Ettől kezdve iskolánk fejlődése felgyorsult. 1964-ben felépült az iskola kétemeletes diákotthona. Az oktatás is lépésről lépésre korszerűsödött. A tanulók létszáma rohamosan növekedett, majdnem elérte a 3000 főt, a felnőtt dolgozók létszáma 350 fő volt.

Az iskola 1968-ban kettévált. 1975-ben elkészült a tanműhely. A képzés 11 kabinetben folyik. A tanműhelyi képzés tanterv alapján, produktív munkán keresztül valósul meg. A termelési érték 5-6 millió forint között mozogott évenként. 1980-ban indult az első autószerelő szakközépiskolai osztály. Az iskola 1983-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. 1985-ben elkezdődött az építőipari szakközépiskolai képzés, és ezt továbbfejlesztve 1986-ban a technikusképzés. Az 1986-os év kiemelkdő fejlesztése az iskola életében az audiovizuális studiórendszerű oktatás és szemléltetés. 1988-ban páratlan értékkel gyarapodott az intézet, felépült a meglévő tornaterem mellett egy új, hatalmas és korszerű sportcsarnok. Az 1990-es években kezdődött az informatika és a számítástechnika kiemelt mértékű fejlesztése. Az 1999-es és 2000-es tanév mérföldkő az iskola életében: a világhálón az internet segítségével hatalmas mennyiségű információ vált a tanulók és a tanárok számára hozzáférhetővé, 5 korszerűen felszerelt számítógépteremben folyik a szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók képzése.