Iskolánk vezetősége

Név Végzettség, szak Státusz
Jóljárt Zoltán Balázs építőmérnök tanár, igazgató
Pulai Edina történelem, dráma és színházpedagógia mestertanár, igazgató helyettes
Pappné Szabó Lilla német nyelv, kommunikáció tanár, igazgató helyettes
Peity Márta építőmérnök tanár, gyakorlati oktatásvezető

Tanáraink

Név Végzettség, szak Státusz
Aros Károly festő, mázoló, tapétázó szakmai elméleti tantárgyak tanár
Bakóné Baranyi Györgyi fodrász szakmai elméleti tantárgyak tanár
Bán-Magó Adrienn magyar nyelv és irodalom, történelem tanár, munkaközösség vezető
Bodza Árpád informatika, rendészeti szakmai informatika tanár
Búzás Judit fejlesztőpedagógus fejlesztőpedagógus
Daróczi Anita német nyelv tanár
Dudásné Kiss Éva nyomdaipari szakmai elméleti tantárgyak tanár
Faragóné Ádám Éva német nyelv tanár, munkaközösség vezető
Farkas Tünde építőmérnök tanár
Dr. Fazekasné Tóth Erzsébet fizika, kémia tanár
Fekete Zsolt kiadványszerkesztő szakmai elméleti tantárgyak tanár
Fenyő Dóra német nyelv tanár
Gelmár Ferenc közlekedésgépész, épületgépész szakmai elméleti tantárgyak tanár
Geráné Tapasztó Ágnes testnevelés tanár
Gombosné Kecskés Andrea angol nyelv tanár
Grófné Rákóczi Hajnalka angol nyelv, olasz nyelv tanár
Gudricza Csilla magyar nyelv és irodalom, mentálhigiéné mestertanár , munkaközösség vezető
Győri Tamás informatika, rendészeti szakmai informatika tanár
Hajagos Antal építőipari szakmai tantárgyak tanár
Haskó Renáta német nyelv, közszolgálai ügyintéző szakmai tantárgyai tanár
Hegedűs Gabriella magyar nyelv és irodalom, angol nyelv tanár
Illés Judit matematika, fizika tanár
Jekkel Krisztián gyógypedagógus tanár
Jendrics László közlekedés elektronika szakmai elméleti tárgyak tanár
Józsa Bernadett magyar nyelv és irodalom, beszédfejlesztő tanár, angol nyelv tanár
Kánisz János Csaba testnevelés tanár
Dr. Kara Lászlóné német nyelv, magyar nyelv és irodalom tanár
Kecskeméti Vivienn testnevelés, matematika tanár
Kovács Gergő földrajz, rajz, fotográfia szakmai elméleti tárgyak tanár
Kovács László Zoltán járműfényező szakmai elméleti tantárgyak mestertanár
Könyves Edit magyar nyelv és irodalom tanár
Kronauerné Görbe Anna informatika tanár, munkaközösség vezető
Laczi György HÍD szobafestő szakmai elméleti tantárgyak, technika tanár
Lipóczi Tiborné magyar nyelv és irodalom tanár
Marosné Pap Hajnalka kémia, matematika tanár
Marton Gábor Kálmán kiadványszerkesztő szakmai elméleti tantárgyak, informatika tanár
Dr. Marton Szabolcs történelem tanár
Melicher Attila gépész szakmai elméleti tantárgyak tanár
Meskó János matematika tanár
Grajczjár Claudia német nyelv, történelem tanár
Mikecz Zsolt informatika tanár
Molnárné Balla Edit Henriett történelem, marketing és kommunikáció tanár, munkaközösség vezető
Nagy Csaba Ákos közlekedés szakmai elméleti tantárgyak mestertanár , munkaközösség vezető
Nagy Endre közlekedés szakmai elméleti tantárgyak, technika tanár
Nagy József László testnevelés tanár
Nagy Katalin matematika, informatika tanár
Nagyné Kasza Irén magyar nyelv és irodalom, kommunikáció, ének -zene tanár
Pelle József történelem, gyógypedagógus tanár
Perényi Mónika kozmetikus szakmai elméleti tantárgyak tanár
Pintér Györgyné biológia,földrajz tanár
Pleiner Anita testnevelés tanár
Rácz Hedvig német nyelv tanár
Ragány Albert János rendészet-közszolgálat szakmai elméleti tantárgyak tanár
Sándor Márta kozmetikus szakmai elméleti tantárgyak tanár
Sári Zoltán közlekedés szakmai elméleti tantárgyak tanár, munkaközösség vezető
Sellei László matematika,informatika tanár
Szabó Dezső Tamás kárpitos szakmai elméleti tantárgyak tanár
Székely Szabolcs testnevelés tanár, munkaközösség vezető
Szigeti Ferenc nyomdaipar szakmai elméleti tantárgyak tanár
Szigetiné Nagy Judit angol nyelv, történelem tanár
Szilágyi Piroska Tünde angol nyelv tanár
Szilágyi Sándor építőipar szakmai elméleti tantárgyak tanár
Sztakó Erika fodrász szakmai elméleti tantárgyak tanár
Dr. Sztanáné Kerekes Bernadett angol nyelv, történelem tanár
Szűcsné Lakatos Magdolna romológus tanár
Tóth Tibor közlekedés szakmai elméleti tantárgyak tanár
Tóth Varga Vera testnevelés, egészségtan tanár
Töröcsikné Meidl Szilvia matematika tanár, munkaközösség vezető
Wohlmuth Richárd gépész szakmai elméleti tantárgyak tanár
Zsótérné Bene Ildikó angol nyelv tanár

Szakoktatóink

Név Végzettség, szak Státusz
Falábú Ferenc építőipari szakoktató szakoktató
Farkas-Szabó Szilvia fodrász szakoktató szakoktató
Fazekas Csaba karosszérialakatos szakoktató szakoktató
Gálos László motorkerékpárszerelő szakoktató szakoktató
Hajagos Miklós burkoló szakoktató szakoktató
Kolozsvári János festő, mázoló, tapétázó szakoktató szakoktató
Kormos Henrietta kozmetikus szakoktató szakoktató
Maczkó Andrea fodrász szakoktató szakoktató
Petri László könyvkötő szakoktató szakoktató
Polyák Zsolt közlekedés, autószerelő szakoktató szakoktató
Sánta Gyula építőipari műszaki szakoktató szakoktató
Sárai Szabó Pál autóelektronikai műszerész szakoktató szakoktató
Szappanos Csaba burkoló, kőműves szakoktató szakoktató
Szrnka Sándor közlekedés, autószerelő szakoktató szakoktató

Óraadók

Név Végzettség, szak Státusz
Bálint Béla rendészet- közszoglálat szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Békési Attila rendészet- közszoglálat szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Bibók Béláné biológia óraadó
Biczók László épületgépészeti szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Boros Zoltán informatika óraadó
Borsodi Mihály festő mázoló szakmai gyakorlat óraadó
Breszkó András rendészet- közszoglálat szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Czeglédiné Farkas Ildikó közszolg.ügyintéző szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Deli Gábor Zoltán művészetek óraadó
Dr. Chiovini Mária közszolg.ügyintéző szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Dr. Kálló Nerina rendészet- közszoglálat jogi ismeretek tantárgy óraadó
Dr. Kassai László rendészet- közszoglálat szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Dudás István közlekedés elektronika szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Gáldonyi Sándor honvédelmi ismeretek tantárgy óraadó
Gubán Gábor közlekedés elektronika szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Illés Anita rendészet- közszoglálat szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Kádárné Dr. Balla Anita rendészet- közszoglálat jogi ismeretek tantárgy óraadó
Keléné Göndöcz Ágnes magyar nyelv és irodalom óraadó
Korom Maximilián fotográfus szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Kovács Attila művészetek óraadó
Kovács József járműfényező szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Lakatos Attila rendészet- közszolgálat önvédelem és intézkedéstaktika tantárgy óraadó
Lakó Zoltán rendészet- közszolgálat önvédelem és intézkedéstaktika tantárgy óraadó
Lassú Gábor Roland történelem,földrajz óraadó
Leviczky Cirill informatika óraadó
Madariné Ádám Györgyi történelem óraadó
Molnár Józsefné építész szakmai elméleti tantárgyak óraadó
Narr Veronika német nyelv , mentálhigiéné óraadó
Polyák Márta Antónia HÍD -program elméleti tantárgyak óraadó
Törőcsik Zoltán fizika óraadó
Zakar Béláné angol nyelv óraadó

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők

Név Végzettség, szak
Papp Erzsébet iskolatitkár
Gyuris Zoltán műszaki vezető
Boros Zoltán rendszergazda
Tóth Zsuzsanna iskolapszichológus
Székely Veronika könyvtáros/ DÖK segítő
Nádudvari Dzsenifer felnőttoktatási asszisztens
Nádudvari Lászlóné Margó tanuló nyilvántartó
Iványi Tímea tanuló nyilvántartó